HOM

ASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA

Sesión de traspaso en Bs. As.

Հ.Օ.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի ընթացաւարտ և նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնները՝ յետ փոխանցման նիստին (Պուէնոս Այրէս)
Սա մէկնակէտն է Կազմակերպութեանս յաջող և հզօր քայլերուն, ուր կը ձուլուին փորձառութեան ոյժն ու թարմ եռանդը եւ միակամ կը հերկեն Միութեանս վերելքի ու բարգաւաճման ճանապարհը մեր ընկերուհիներու փաղանգին զօրակցութեամբ: Վարձքը կատար՝ շրջանաւարտին եւ արգասալից գործունէութիւն՝ նորընտիր Շրջանային Վարչութեան:
Միշտ՝ «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար»: La comisión saliente y la recién electa de la Asociación Civil Armenia de Beneficencia para la América del Sur-HOM después de la sesión del traspaso en Bs. As. Este es el punto inicial de los pasos fuertes y exitosos de nuestra querida Institución, donde se amalgaman la fortaleza de la experiencia y la energía fresca abriendo el camino del ascenso y la prosperidad de nuestra Organización con el apoyo de la tropa de nuestras engeruhis. Gracias a la comisión saliente de HOM, y período fructífero a la comisión recién electa. Siempre »Con mi pueblo, para mi pueblo»

Scroll al inicio